Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALPHAONE w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Strażacka 28  adres e-mail: kontakt@alphaone.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 b RODO w celu wykonania zadań związanych z realizacją usługi. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni od terminu,  w którym została zrealizowana usługa w celu wystawienia certyfikatu, faktury.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.  Nie będą również profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj