Szczegółowa analiza zagrożeń oraz możliwości inwigilacji firmy przez konkurencję pozwala nam przygotować dedykowany program szkolenia pracowników, pozwalający zabezpieczyć wartość  firmy przed działaniem nieuczciwej konkurencji oraz przez przejęciem kwalifikowanej kadry.

Nasze rozwiązania są dedykowanie średnim i dużym przedsiębiorstwom, w których istnieje realne ryzyko utraty wartości intelektualnej, bądź systemowej. Wdrożenie po-audytowych procedur objęte jest gwarancją skuteczności oraz przygotowaniem dedykowanego szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania inwigilacji konkurencji. Szkolenia dla firm prowadzą byli negocjatorzy oraz byli funkcjonariusze wydziałów przestępczości gospodarczej.