Szkolenia z zakresu zagrożeń związanych z materiałami wybuchowymi obejmują zagadnienia:

– Przedmioty niewiadomego pochodzenia lub zidentyfikowane materiały i urządzenia wybuchowe,
– Informacja o podłożeniu materiału lub urządzenia wybuchowego (informacja telefoniczna, mail, komunikator, inne),
– Zagrożenia związane z przesyłkami (materiały i urządzenia wybuchowe, bojowe i przemysłowe środki trujące, substancje biologiczne).

Nasi wykładowcy i instruktorzy posiadają bogate doświadczenie zdobyte w pracy dla Biura Ochrony Rządu, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie zajęć omawiane są konkretne zaistniałe incydenty oraz ich skutki. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z aktualnym stanem prawnym i orzecznictwem. Używamy  prezentacji PPT zawierających zdjęcia HD, filmy High Speed, zarejestrowane rozmowy telefoniczne itd. W części praktycznej prezentujemy w pełni funkcjonalne atrapy urządzeń wybuchowych. W części dotyczącej przesyłek, używamy kilkudziesięciu rzeczywiście wysłanych przesyłek, zarówno z cechami wskazującymi na zagrożenie jak i bez tych cech. Stosujemy substancje symulujące kontaminację biologiczną i chemiczną (proszki fluorescencyjne). Przekazane procedury są kompatybilne z procedurami Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Ze względu na obszerną ilość zagadnień dotyczących wymienionych działań, niezbędny jest bezpośredni kontakt telefoniczny lub milowy w celu ustalenia zakresu i miejsca szkolenia, by jak najlepiej odpowiadało Państwa oczekiwaniom.