Dla klientów zainteresowanych zakresem usług lub szkoleń wykraczającym poza ofertę proponowaną na stronie, jesteśmy w stanie zaproponować pakiet indywidualny. Zachęcamy do omówienia dokładnego zakresu telefonicznie bądź mailowo.