AHA ACLS – American Heart Association Advanced Cardiovascular Life Support (Instytucje)

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z aktualnymi zasadami prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej w oparciu o protokoły ACLS. Kurs posiada certyfikat American Heart Association i jest uznawany na całym świecie. Kurs przeznaczony jest dla personelu medycznego takiego jak ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze. W ramach szkolenia kursanci zostaną zapoznani z aktualnymi wytycznymi resuscytacji w oparciu o standardy określone przez AHA. Ponadto wezmą udział w praktycznych zajęciach, podczas których będą doskonalić  takie elementy, jak ocena pacjenta w stanie zagrożenia życia, interwencje krytyczne podczas RKO, zasady prowadzenia wysokiej jakości resuscytacja krążeniowo – oddechowa oraz opieka poresuscytacyjna. 

Zapisz się na szkolenie

Dane kontaktowe

Dane do faktury nabywca

Dane do faktury odbiorca

Zgody

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj