KPP – Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (Instytucje)

To najbardziej zaawansowany kurs Ratownictwa Medycznego, dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem tytułu Ratownika zgodnie z art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Podczas kursu będziesz się uczyć postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy oraz użycia niezbędnego sprzętu do ratowania życia ludzkiego. Jeśli myślisz o służbie w jednostkach ratownictwa medycznego, WOPR, GOPR, Policji, Straży Pożarnej, czy wojsku, ukończony kurs zapewni Ci dodatkowe punkty podczas rekrutacji, a co najważniejsze podniesie Twoje kompetencje w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.­ 

Czas trwania: 66 godzin (7dni szkolenia) 

Wymagania: ukończone 18 lat 

Prowadzący: Instruktorzy Alphaone – Ratownicy Medyczni, Psycholog 

Koszt szkolenia: 1.390,00 zł

 

Program kursu obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • resuscytacji krążeniowo oddechowej,
 • przyrządowej i bezprzyrządowej tlenoterapii, 
 • tamowania krwotoków i opatrywania ran,
 • unieruchamiania złamań oraz zwichnięć,
 • ochrony przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
 • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego,
 • postępowania przy podejrzeniu stanów takich jak: zawał, udar, cukrzyca zdekompensowana, zatrucie, podtopienie, zadławienie,
 • ewakuacji z miejsca zdarzenia, 
 •  wsparcia psychicznego,
 • prowadzenia wstępnej segregacji medycznej. 

 

Kurs prowadzony jest między innymi z wykorzystaniem:

 • plecaków medycznych,
 • zestawów R1,
 • zestawów do tlenoterapii,
 • fantomów BLS (dorosły, dziecko, niemowlę),
 • defibrylatora AED, 
 • środków opatrunkowych,
 • imitatorów ran oraz innych pomocy niezbędnych do przeprowadzenia efektywnego treningu.
logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj