Szkolenie teoretyczne i praktyczne NSTS-01

Szkolenie uprawniające do wykonywania przez pilota drona operacji lotniczych w kategorii szczególnej w ramach Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01 w zasięgu wzroku, dronem o masie startowej mniejszej niż 4 kg.

Uprawnienia NSTS dają możliwość:

  • latania dronem nad obszarami zaludnionymi i ludźmi z zachowaniem bezpiecznej odległości,
  • latania dronami, które nie posiadają nadanej klasy – dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń,
  • ubiegania się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji niemieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powięksoznej o 15m.

Uzyskanie uprawnień w tym zakresie wymaga odbycia szkolenia a następnie zdania egzaminu.

Koszt szkolenia teoretycznego, praktycznego oraz egzaminu: 1400 zł

Miejsce: Centrum Badawczo – Szkoleniowe Strzelnica Sudecka, Kolonia 11, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Dane kontaktowe

Dane do faktury nabywca

Dane do faktury odbiorca

Zgody

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj