Szkolenie teoretyczne i praktyczne NSTS-02

Szkolenie uprawniające do wykonywania przez pilota drona operacji lotniczych w kategorii szczególnej w ramach Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS – 02 w zasięgu wzroku, dronem kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 kg.

Uzyskanie uprawnień w tym zakresie wymaga odbycia szkolenia, a następnie zdania egzaminu.

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj