Szkolenie teoretyczne i praktyczne NSTS-06

Szkolenie uprawniające do wykonywania przez pilota drona operacji lotniczych w kategorii szczególnej w ramach Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS – 06 poza  zasięgiem wzroku, dronem kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Uzyskanie uprawnień w tym zakresie wymaga odbycia szkolenia, a następnie zdania egzaminu.

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj