TCCC CM/C Tactical Combat Casualty Care Poziom – Combat Medic/ Corpsman

TCCC CM/C Tactical Combat Casualty Care Poziom – Combat Medic/ Corpsman

Krótki opis dla szkolenia.

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj