Szkolenia CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives)

Szkolenia z zakresu zagrożeń grupy CBRNE (chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne i wybuchowe) dedykowane są przede wszystkim dla instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw. Zakres szkolenia każdorazowo jest opracowywany, aby dopasować go do specyfiki oraz wymagań odbiorcy. 

Przykładowe zagadnienia dla instytucji państwowych: 

  • zagrożenia związane z czynnikami i substancjami  CBRNE, w tym ich oddziaływaniem na środowisko i organizmy,  
  • szkolenie z obsługi środków ochrony indywidualnej dedykowanych do każdego z zagrożeń,
  • detekcja i identyfikacja zagrożeń CBRNE,
  • szkolenie z zasad działania i obsługi urządzeń do detekcji i identyfikacji zagrożeń. 

 

Incydenty CBRNE dotykające przedsiębiorców: 

  • przedmioty niewiadomego pochodzenia lub zidentyfikowane urządzenia wybuchowe,
  • zagrożenia związane z przesyłkami,
  • informacja o zagrożeniu,
  • incydenty CBRNE i profilaktyka bezpieczeństwa,
  • incydenty CBRNE – sposoby reagowania (procedury). 

 

Zapewniamy doświadczonych instruktorów oraz własną bazę szkoleniową potrafiącą sprostać potrzebom najbardziej wymagających klientów. 

 

 

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj