Taktyka i Techniki Działania Grup Kontrolnych Jednostek Pływających

Program szkolenia dla funkcjonariuszy realizujących kontrolę jednostek na morzu. Kurs stanowi podstawowe kompendium wiedzy dla osób odpowiedzialnych za dowodzenie grupą kontrolną, które mają koordynować działanie oraz podejmować decyzje w zakresie taktyki i technik interwencji, w tym użycia broni. Jednocześnie zawiera szereg zajęć specjalistycznych, uzupełniających wiedzę uczestników w obszarach:

  • zagrożeń chemicznych
  • pierwszej pomocy medycznej
  • poszukiwania osób i materałów
  • technik użycia środków przymusu
  • taktyki współdziałania grupy kontrolnej
  • planowania kontroli jednostki na morzu
  • profilowania zagrożeń oraz stosowania wskaźników ryzyka
logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj