Bezpieczeństwo Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

Pracownicy socjalni podczas realizacji obowiązków zawodowych stale spotykają się z agresywnymi zachowaniami ze strony swych podopiecznych lub członków ich rodzin. Powtarzające się w ostatnich latach ataki na pracowników ośrodków pomocy społecznej, rosnące zagrożenie przejawami agresji spowodowane czynnikami społeczno – gospodarczymi, wskazują że ignorowanie takich zachowań powoduje jedynie ich eskalację.

Cele szkolenia: 

 • Przedstawienie prawnych oraz praktycznych aspektów postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu pracownika socjalnego 
 • Przedstawienie praw przysługujących pracownikom socjalnym  
 • Omówienie obowiązków kierownictwa jednostki, w której pracownik padł ofiarą agresji 
 • Przedstawienie dobrych praktyk postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego  
 • Wprowadzenie do tematyki zagrożeń związanych z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi.

 

Zagadnienia: 

 • Pojęcie i  formy agresywnych zachowań
 • Postępowania pracowników w sytuacjach trudnych  
 • Środki psychoaktywne  
 • Obowiązki kierownictwa placówki w sytuacji, w której pracownik pada ofiarą agresji
 • Ochrona pracowników pomocy społecznej przy użyciu środków prawa karnego.  
 • Ochrona prawno – karna personelu ośrodków pomocy społecznej na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy publicznych 
 • Hejt w Internecie
 • Zasady sporządzania podstawowych pism procesowych.  

 

Prowadzący:

Radca prawny, ratownik medyczny, psycholog.

Czas szkolenia:

6 godzin dydaktycznych.

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj