Materiały i Urządzenia Wybuchowe Pochodzenia Wojskowego

Od ostatniej wojny minęło już wiele lat, a wciąż dochodzą do nas informacje o nieszczęśliwych wypadkach związanych z tym, co po działaniach wojennych pozostało w polskich lasach. Dlatego tak ważne jest, by osoby odpowiedzialne za bezpieczne użytkowanie tych terenów były odpowiednio przygotowane na spotkanie z niewyobrażalnym niebezpieczeństwem z przeszłości…

Uczestnicy zajęć zdobędą kluczową wiedzę na temat zagrożeń związanych z materiałami i urządzeniami wybuchowymi pochodzenia wojskowego. Dotyczy ona tego, co pozostało z działań wojennych w latach 1914 – 1918 oraz 1939 – 1945, jak i materiałów i urządzeń pochodzących z działań powojennym związanych z oczyszczaniem terenów z niewybuchów i funkcjonowaniem poligonów wojskowych. Kursanci poznają też procedury postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń związanych z materiałami i urządzeniami pochodzenia wojskowego.

Po zakończeniu szkolenia, każdy z nich:

 • będzie znać zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami pochodzenia wojskowego
 • będzie potrafić zastosować procedurę postępowania w przypadku ujawnienia materiału lub urządzenia pochodzenia wojskowego
 • będzie w stanie umiejętnie reagować na pojawiające się zagrożenia, co przekłada się na brak nieuzasadnionych przerw w procesie technologicznym/ produkcyjnym w danej organizacji
 • w przypadku wystąpienia incydentu, potra ć będzie podjąć działania zgodnie z procedurą postępowania, co prowadzi do minimalizacji kosztów.

Program kursu:

 • Wstęp (45 minut)
  • Zapoznanie z problemem pozostałości po działaniach wojennych i aktywności poligonów wojskowych i innych obiektów wojskowych na terenach leśnych
 • Materiały wybuchowe i wybuch (45 minut)
  • Materiały wybuchowe – definicja,
  • Wybuch materiału i urządzenia wybuchowego – przebieg zjawiska, zagrożenia dla człowieka
  • Materiały wybuchowe pochodzenia wojskowego – postacie występowania w technologii wojskowej i policyjnej
  • Materiały i urządzenia wybuchowe pochodzenia wojskowego – wrażliwość na proces starzenia i bodźce zewnętrzne (pożar, działanie ciężkiego sprzętu, ingerencja człowieka)
  • Materiały i urządzenia wybuchowe i ich wpływ na środowisko naturalne (wpływ na środowisko materiałów wybuchowych, substancji pomocniczych oraz bojowych środków trujących).
 • Rozpoznanie podstawowych typów materiałów i urządzeń pochodzenia wojskowego i zagrożeń z nimi związanych (45 minut) 
  • Amunicja strzelecka
  • Amunicja działowa
  • Amunicja moździerzowa 
  • Amunicja do granatników przeciwpancernych i bezodrzutowych 
  • Granaty ręczne i nasadkowe
  • Przeciwpancerne pociski kierowane
  • Amunicja rakietowa 
  • Bomby lotnicze
  • Miny lądowe
  • Miny wodne (morskie i rzeczne) 
  • Ładunki saperskie 
  • Środki pozoracji pola walki 
 • Kryminogenne zjawiska związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi pochodzenia wojskowego na terenach leśnych i zagrożenia z nimi związane (45 minut)
  • Nielegalni poszukiwacze (detektoryści)
  • Poszukiwacze złomu
 • Procedury postępowania w przypadku ujawnienia materiału lub urządzenia wojskowego na terenie leśnym (45 minut) 
 • Problemy związane z funkcjonowaniem „Miejsc Wyznaczonych przez Wojewodę Śląskiego do Neutralizacji Materiałów i Urządzeń Wybuchowych” oraz miejsc przygodnych, w których Patrole Saperskie oraz Zespoły Minersko – Pirotechniczne Policji neutralizują materiały i urządzenia wybuchowe (15 minut) 
 • Planowane oczyszczanie terenów leśnych z materiałów i urządzeń wybuchowych pochodzenia wojskowego, na podstawie Ustawy o Materiałach Wybuchowych do Użytku Cywilnego (30 minut). 

 

Charakterystyka szkolenia:

Stawiamy na praktyczną wiedzę na temat zagrożeń związanych z materiałami i urządzeniami wybuchowymi pochodzenia wojskowego. Oferujemy doświadczenie kontaktu z realistycznymi symulacjami wystąpienia zagrożenia. Wykorzystujemy do tego pozbawionych cech użytkowych korpusów amunicji artyleryjskiej i innych tego typu przedmiotów. Inscenizujemy również symulacje samozapłonu lub innego wyzwolenia energii czy substancji do środowiska.

Grupa docelowa: 

Szkolenie kierujemy do tych, którzy naprawdę skorzystają z oferowanej wiedzy:

 • Pracowników terenowych
 • Kadry zarządzającej.

Czas trwania kursu:

4 x 45 minut (4 godziny dydaktyczne).

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymują dyplomy ukończenia kursu

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj