Szkolenie Przeciwpożarowe

Szkolenie z postępowania na wypadek wystąpienia pożaru i innych miejscowych zagrożeń.

Program:

 • Podział grup pożaru wraz z omówieniem zasad postępowania
 • Prowadzenie działań w utrudnionych warunkach:
  • pomieszczenia zadymione,
  • zachowanie się wobec groźby wybuchu,
  • zachowanie się wobec wysokich temperatur
 • Zjawiska fizyko – chemiczne występujące w trakcie procesu spalania
 • Zastosowanie sprzętu ochrony górnych dróg oddechowych na przykładzie aparatu nadciśnieniowego „AUER” 
 • Ewakuacja przy pomocy linkowych urządzeń ratowniczych oraz sprzętu mechanicznego; drabiny oraz podnośniki , deska ortopedyczna
 • Rozwinięcia linii wężowej z uwzględnieniem miejsca prowadzenia działań
 • Węzły ratownicze
 • Praktyczne użycie gaśnic proszkowych- pożar testowy
 • Wykorzystanie koca gaśniczego do gaszenia płonącego człowieka
 • Prezentacja eksplozji zbiornika ciśnieniowego

 

Koszt szkolenia: 100 zł/os. przy grupie min. 15 osób

Czas trwania szkolenia: min. 4h dydaktyczne

Miejsce: Centrum Badawczo – Szkoleniowe Strzelnica Sudecka, Kolonia 11, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj