Materiały i Urządzenia Wybuchowe oraz Substancje Niebezpieczne w Przetwórstwie Odpadów

Niebezpieczny materiał w miejscu, w którym zupełnie nikt się go nie spodziewa w połączeniu z zupełnym brakiem przygotowania na taką sytuację to prawdziwa mieszanka wybuchowa…

Co zrobić, gdy wpadnie nam w ręce, dosłownie, materiał, który potencjalnie stanowi zagrożenia dla nas samych i otoczenia? Jak poradzić sobie z urządzeniem wybuchowym, które pozostawiono celowo w naszym miejscu pracy? Jak radzić sobie z takim zagrożeniem pod presją czasu? Na te pytania odpowiedź znaleźć można w trakcie tego niezwykle interesującego kursu.

Jego uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat zagrożeń CBRNE oraz reagowania na nie. Będą mogli doświadczyć kontaktu z bardzo realistycznymi symulacjami wystąpienia zagrożenia (przy użyciu atrap urządzeń wybuchowych przemysłowych, wojskowych, amunicji, wyrobów ratowniczych, czy wyrobów pirotechnicznych).

Program kursu obejmuje zagadnienia z obszarów: 

 • Ogólna charakterystyka zagrożeń
  • Wybuch – opis zjawiska
  • Oddziaływanie wybuchu na organizm człowieka
  • Wyroby pirotechniki widowiskowej 
  • Przedmioty ratownicze
  • Przedmioty pochodzenia wojskowego 
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Bojowe i przemysłowe środki trujące
  • Źródła promieniowania
  • Czynniki biologiczne (wydaliny, płyny ustrojowe, toksyny pochodzenia roślinnego, bakterie, wirusy, grzyby)
  • substancje psychoaktywne (fentanyl)
 • Rozpoznawanie przedmiotów mogących zawierać materiały wybuchowe
 • Rozpoznawanie przedmiotów mogących zawierać inne substancje niebezpieczne
 • Sposoby reagowania na zagrożenia
  • Materiały i urządzenia wybuchowe
  • Substancje chemiczne, biologiczne, źródła promieniowania
 • Podstawowe techniki zabezpieczania przedmiotów niebezpiecznych w związku z popełnieniem podejrzenia przestępstwa

Charakterystyka szkolenia:

Uczestnik kursu otrzyma praktyczną wiedzę na temat współczesnych zagrożeń CBRNE w kontekście bezpieczeństwa osobistego oraz bezpieczeństwa organizacji. Będzie potrafił zidentyfikować zagrożenie, oszacować ryzyko oraz podjąć działania zmierzające do minimalizowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz ograniczania jego skutków, szczególnie w kontekście zagrożeń związanych z przetwórstwem odpadów. 

Grupa docelowa szkolenia: 

Szkolenie kierujemy do osób zainteresowanych tą tematyką, począwszy od pracowników firm zajmujących się przetwórstwem odpadów. 

Liczba uczestników: 

Maksymalnie 15 osób w grupie szkoleniowej. 

Wyposażenie zapewniane na czas szkolenia: 

 • Autorskie prezentacje PPT, PREZI, 
 • Nagrania audio (rozmowy telefoniczne)
 • Video (HD, UHD)
 • Funkcjonalne atrapy Improwizowanych Urządzeń Wybuchowych wyposażone w wyroby elektroniczne  (zapłonniki pirotechniczne klasy P1) lub emitery dźwięku.
 • Przedmioty zawierające substancję pozorującą skażenie (symulant UV bojowych środków trujących + lampa UV), 
 • Podstawowe urządzenia do wykrywania i identyfikacji materiałów wybuchowych, bojowych środków trujących oraz substancji psychoaktywnych (w tym GHB i fentanylu), oraz do wykrywania kwasów i zasad. 

Czas trwania kursu: 

4 x 45 minut (4 godziny dydaktyczne) 

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymują dyplomy ukończenia kursu.

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj