Masowy Zabójca (Active Shooter) (online)

Forma szkolenia:

Webinar

Czas trwania:

60 – 75 minut

Tematem spotkania jest przedstawienie słuchaczom wybranych zagrożeń dla bezpieczeństwa fizycznego oraz procedur postępowania na wypadek ich wystąpienia. W trakcie webinaru rozwinięte zostaną zagadnienia związane z przedmiotami niewiadomego pochodzenia oraz atakami tzw. „masowych zabójców”.

Cele szkolenia: 

  • zapoznanie z wybranymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa fizycznego
  • sposoby postępowania na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych.

 

Zagadnienia: 

  • Przedmioty niewiadomego pochodzenia lub identyfikowane urządzenia wybuchowe 
  • Masowy zabójca – kim jest i jak przeżyć jego atak? 

 

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj