Niebezpieczne przesyłki (Online)

ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE, CHEMICZNE I RADIOLOGICZNE ZWIĄZANE Z PRZESYŁKAMI

W obecnych czasach przesyłka z zawartością stanowiącą zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia jest nadal metodą chętnie wykorzystywaną w atakach na osoby i organizacje. Nie ma znaczenia czy motywem nadawcy jest terror kryminalny, terroryzm, czy zwykły akt chuligański. Przesyłka daje sprawcy złudzenie pozostania anonimowym i jest metodą precyzyjną. Zawartość przesyłki zależy od celu ataku, dostępności środków i efektu jaki chce osiągnąć sprawca. To, co zawiera taka przesyłka ma adresata przestraszyć, nękać, spowodować ewakuację obiektu lub zatrzymanie procesów technologicznych, lub nawet zabić czy okaleczyć.

Szkolenie online dla osób przyjmujących korespondencję oraz innego typu przesyłki ma na celu zwiększenie poziomu ich bezpieczeństwa. Mając na uwadze rozwijającą się epidemię należy się liczyć z bezpośrednim lub pośrednim zagrożeniem zdrowia tych ludzi, a co za tym idzie zaburzeniem ciągłości funkcjonowania całych instytucji, firm, biur czy urzędów w wyniku takich zajść. Aby do tego nie dopuścić, uczestnicy szkolenia nauczą się rozpoznawać niebezpieczne przesyłki oraz szybko i skutecznie reagować na zagrożenia z nimi związane.

Co istotne, wiedza przekazana w trakcie szkolenia jest zgodna z aktualnym stanem prawnym oraz kompetencjami i sposobem działania służb przeznaczonych do rozpoznawania i neutralizowania zagrożeń. Szkolenie będzie zakończone krótkim testem nabytej wiedzy i w przypadku jego pozytywnego zaliczenia uzyskaniem certyfikatu.

Czas trwania szkolenia: 70 – 80 minut

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj