Egzamin teoretyczny na pilota drona w kategorii otwartej A2

Wykonywanie lotów w kategorii otwartej czyli lotów niskiego ryzyka, może być wykonywane wyłącznie w zasięgu widoczności wzrokowej i do wysokości nie większej niż 120 metrów nad ziemią.

Kategoria A2 uprawnia do wykonywania lotów w odległości poziomej 30 metrów od osób postronnych lub 5 metrów jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu <3m/s.

Aby przystąpić do egzaminu, kandydat musi posiadać uprawnienia do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w kategorii otwartej A1 i A3 (uprawnienia nadawane są przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, po odbyciu szkolenia i zdania egzaminu  online na stronie ULC – szkolenie i egzamin do kategorii otwartej A1 i A3 są całkowicie bezpłatne). Ponadto wymagane jest złożenie oświadczenia dotyczącego samokształcenia praktycznego w zakresie wykonywania lotów dronem.

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj