Szkolenia Cadaverowe

CZYM SĄ SZKOLENIA CADAVEROWE?

To unikalna forma treningu i edukacji, która jako autentyczne modele anatomiczne do celów naukowych, wykorzystuje ludzkie tkanki nieutrwalone. Dzięki etycznemu i pełnemu szacunku podejściu do rozwijania wiedzy i umiejętności w obszarach związanych z ludzkim ciałem, mamy wpływ na podniesienie jakości opieki zdrowotnej, rozwój nauki oraz poszerzanie kwalifikacji zawodowych. Trening na cadaverach jest najbardziej zaawansowanym etapem edukacji medycznej i odgrywa istotną rolę w doskonaleniu umiejętności specjalistycznych. 

SZKOLENIE CADAVEROWE OBEJMUJE:

 • Realistyczną anatomię – eksplorację skomplikowanych struktur ludzkiego ciała, kluczową do zrozumienia procedur chirurgicznych, patologii chorób oraz technik badawczych. 
 • Szkolenia chirurgiczne – doskonalenie umiejętności w kontrolowanym środowisku przed wykonywaniem zabiegów na pacjentach.
 • Badanie tkanek i organów – możliwość badania tkanek i narządów w ich naturalnym stanie, co zwiększa wiedzę na temat struktur, funkcji i różnic istotnych dla diagnozy i leczenia. 
 • Rozwój umiejętności klinicznych – intubacja, zakładanie cewników centralnych, reanimacja krążeniowo – oddechowa. 
 • Wartości etyczne i profesjonalizm – szacunek dla pacjenta dzięki możliwości treningu na nieutrwalonych tkankach ludzkich.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE SZKOLENIE? 

 • Doświadczeni Instruktorzy – nasza kadra to profesjonaliści z bogatym doświadczeniem w medycynie ratunkowej i chirurgii. 
 • Realistyczne warunki – nieutrwalone tkanki ludzkie są przygotowywane z najwyższą starannością. 
 • Zaawansowany sprzęt – dysponujemy nowoczesnym sprzętem medycznym, który umożliwia praktyczne wykonywanie prezentowanych procedur.
 • Certyfikat – po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje. 

 

• CADAVER BASED TRAUMA CARE TRAINING:

Zaawansowane szkolenie cadaverowe w dziedzinie medycyny ratunkowej. Celem kursu jest dostarczenie praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych i ratunkowych. 

SZKOLENIE JEST KIEROWANE DO:

 • Lekarzy i lekarzy rezydentów
 • Ratowników medycznych
 • Pielęgniarek i pielęgniarzy
 • Studentów medycyny

ZAKRES SZKOLENIA: 

 • Chirurgiczne udrożnienie dróg oddechowych – umiejętność wykonywania tracheotomii i innych procedur udrażniania dróg oddechowych w warunkach rzeczywistych. 
 • Tamowanie krwawień – techniki tamowania krwawień z różnych źródeł, w tym z szyi oraz kończyn. 
 • Drenaż klatki piersiowej – nauka drenażu klatki piersiowej, a także technik związanych z thiger tholacostomy i toraktocentezą ratunkową. 
 • Sutury i czyszczenie ran – praktyka szycia ran oraz metody ich czyszczenia i drenażu.
 • Fasciotomia – nauka procedury ratującej życie w przypadku zespołu ciasnoty mięśniowej. 

 

• ADVANCED VASCULAR ACCESS TRAINING ON CADAVERS

Głównym celem kursu jest nauczanie i praktyczne doskonalenie umiejętności wykonywania dostępów naczyniowych przy użyciu ultrasonografii (USG). Dostępy typu midline oraz dostępy centralne. 

SZKOLENIE JEST KIEROWANE DO: 

 • Lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w uzyskiwaniu dostępów naczyniowych. 

ZAKRES SZKOLENIA:

 • Teoria i praktyka uzyskiwania dostępów naczyniowych
  • Omówienie podstaw anatomii naczyń krwionośnych i różnych rodzajów dostępów naczyniowych. 
  • Techniki i procedury uzyskiwania dostępów naczyniowych przy użyciu USG.
  • Dostępy typu midline: wskazania, techniki wkłucia i komplikacje.
  • Dostępy centralne: wkłucia centralne i wkłucia dożylnego dostępu centralnego. 
 • Bezpieczeństwo i etyka
  • Zachowanie zasad etyki medycznej podczas pracy z cadaverami.
  • Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w kontekście dostępów naczyniowych.
 • Ćwiczenia praktyczne na cadaverach
  • Wykonywanie dostępów naczyniowych na nieutrwalonych tkankach ludzkich.
  • Doskonalenie umiejętności pod nadzorem doświadczonych instruktorów. 
 • Wykorzystanie ultrasonografii w uzyskiwaniu dostępów naczyniowych
  • Trening z użyciem sprzętu USG w celu poprawy dokładności i skuteczności procedur naczyniowych. 
 • Analiza przypadków i studia przypadków
  • Omówienie rzeczywistych przypadków klinicznych, w których dostępy naczyniowe spełniły kluczową rolę. 
  • Dyskusja nad różnymi strategiami postępowania w trudnych sytuacjach. 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Zgody

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj