KPP – Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

To najbardziej zaawansowany kurs Ratownictwa Medycznego, dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem tytułu Ratownika zgodnie z art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Podczas kursu będziesz się uczyć postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy oraz użycia niezbędnego sprzętu do ratowania życia ludzkiego. Jeśli myślisz o służbie w jednostkach ratownictwa medycznego, WOPR, GOPR, Policji, Straży Pożarnej, czy wojsku, ukończony kurs zapewni Ci dodatkowe punkty podczas rekrutacji, a co najważniejsze podniesie Twoje kompetencje w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.­ 

Czas trwania: 66 godzin (7dni szkolenia) 

Miejsce: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka oraz Centrum Badawczo – Szkoleniowe Strzelnica Sudecka, Kolonia 11, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka 

Wymagania: ukończone 18 lat 

Prowadzący: Instruktorzy Alphaone – Ratownicy Medyczni, Psycholog 

Koszt szkolenia: 1390 zł, 1200 zł dla OSP*

Program kursu obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • resuscytacji krążeniowo oddechowej,
 • przyrządowej i bezprzyrządowej tlenoterapii, 
 • tamowania krwotoków i opatrywania ran,
 • unieruchamiania złamań oraz zwichnięć,
 • ochrony przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
 • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego,
 • postępowania przy podejrzeniu stanów takich jak: zawał, udar, cukrzyca zdekompensowana, zatrucie, podtopienie, zadławienie,
 • ewakuacji z miejsca zdarzenia, 
 •  wsparcia psychicznego,
 • prowadzenia wstępnej segregacji medycznej. 

Kurs prowadzony jest między innymi z wykorzystaniem:

 • plecaków medycznych,
 • zestawów R1,
 • zestawów do tlenoterapii,
 • fantomów BLS (dorosły, dziecko, niemowlę),
 • defibrylatora AED, 
 • środków opatrunkowych,
 • imitatorów ran oraz innych pomocy niezbędnych do przeprowadzenia efektywnego treningu. 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują certyfikat oraz legitymację Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Zapisz się na szkolenie

Dane kontaktowe

Dane do faktury nabywca

Dane do faktury odbiorca

Zgody

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj