PFC/PCC – Prolonged Field Care/ Prolonged Casualty Care

Szkolenie skierowane do personelu medycznego z zaawansowaną wiedzą z zakresu TCCC – Tactical Combat Casualty Care. Celem kursu jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności w postępowaniu z poszkodowanymi w trudnych/ taktycznych warunkach, w sytuacji przedłużającej się ewakuacji. 

W trakcie szkolenia zapoznasz się z tematyką:

  • przygotowania sprzętu i zespołu do pracy w warunkach podwyższonego ryzyka,
  • zasad opieki nad poszkodowanym, w warunkach przedłużającej się ewakuacji,
  • wykorzystania protokołów PFC w procesie badania i leczenia,
  • schematów badania ultrasonograficznego, 
  • podstawowych i zaawansowanych procedur chirurgicznych, niezbędnych w PFC.
logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj