PHTLS – Prehospital Trauma Life Support

Szkolenie skierowane do personelu medycznego. Jego celem jest  zapoznanie z  procedurami  przydatnymi  w ocenie i leczeniu pacjenta urazowego  w warunkach  opieki przedszpitalnej.  

Podczas kursu udoskonalisz elementy badania pacjenta urazowego oraz wykonywania niezbędnych interwencji krytycznych na miejscu zdarzenia i podczas transportu. 

Nauczysz się bezpiecznych metod ewakuacji poszkodowanego z uwzględnieniem jego obrażeń oraz warunków terenowych. 

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj