TCCC CLS – Tactical Combat Casualty Care Combat Life Saver

Kurs przeznaczony jest dla personelu niemedycznego. Jego celem jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu  postępowania z pacjentem na polu walki w oparciu o standardy TCCC. W ramach szkolenia uczestnicy wezmą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, podczas których poznają podstawowe zagadnienia zakresu  medycyny pola walki, anatomii,  fizjologii człowieka oraz badania rannego. Ponadto kursanci będą doskonalić elementy samopomocy, oceny poszkodowanych oraz wdrażania interwencji krytycznych według protokołu MARCH PAWS, który jest obecnie jedynym standardem  udzielania pomocy na polu walki. Kurs jest certyfikowany przez amerykańską organizację NAEMT, przy której działa Komitet TCCC i jest uznawany na całym świecie. 

Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych  

Wymagania: ukończone 18 lat 

Prowadzący: Ratownicy medyczni, instruktorzy NAEMT, lekarz specjalista medycyny ratunkowej 

Miejsce: Centrum Badawczo – Szkoleniowe Strzelnica Sudecka, Bystrzyca Kłodzka

Koszt szkolenia: 1.600,00 zł

Program kursu obejmuje zagadnienia z zakresu: 

  • Podstawowe definicje związane z działaniami medycznymi na polu walki,
  • Kinematyka urazu,
  • Podstawy fizjologii i anatomii człowieka,
  • Wstrząs, 
  • Tamowanie krwotoków,
  • Przyrządowe i bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych, 
  • Wentylacja workiem samorozprężalnym,
  • Schematy postępowania na podstawie standardów TCCC w strefach: CUF – Care Under Fire, TFC – Tactical Field Care, TEC – Tactical Evacuation Care, 
  • Ewakuacja pacjenta ze strefy zagrożenia, 
  • Scenariusze symulowane.

Prosimy o dokonywanie wpłat przed rozpoczęciem szkolenia, na konto numer: 26 1140 2004 0000 3502 7642 2296.                                 

Podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika szkolenia/nazwę szkolenia/datę szkolenia.                                                       

Dowód wpłaty za szkolenie należy przesłać na adres: kontakt@alphaone.pl lub przedstawić najpóźniej w pierwszym dniu kursu. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisz się na szkolenie

Dane kontaktowe

Dane do faktury nabywca

Dane do faktury odbiorca

Zgody

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj