TECC/ TECC LEO – Tactical Emergency Casualty Care/ Tactical Emergency Casualty Care for Law Enforcement

Szkolenie dedykowane dla cywilnych służb ratunkowych takich jak: Zespoły Ratownictwa Medycznego, Straż Pożarna, OSP, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna. W ramach szkolenia każdy z uczestników zostanie zapoznany z zasadami implementacji medycyny pola walki do środowiska cywilnego. Pozna specyfikę działań medycznych w sytuacji podwyższonego ryzyka, takich jak: active shooter, czy zamach terrorystyczny. Nabędzie wiedzę oraz umiejętności zakresu oceny i leczenia poszkodowanego zgodnie z wytycznymi TECC w tym w zdarzeniach o charakterze CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives).

W programie TECC: 

  • założenia i priorytety TECC
  • protokół MARCHE
  • masywne krwawienia
  • drożność dróg oddechowych
  • urazy klatki piersiowej
  • rozpoznanie i leczenie wstrząsu hipowolemicznego 
  • hipotermia – rozpoznanie i leczenie
  • badanie urazowe pacjenta
  • TRIAGE – segregacja medyczna 
  • ewakuacja

 

Miejsce: Centrum Badawczo – Szkoleniowe Strzelnica Sudecka, Kolonia 11, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka

Cena: 800 zł 

Zapisz się na szkolenie

Dane kontaktowe

Dane do faktury nabywca

Dane do faktury odbiorca

Zgody

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj