Wilderness Medicine

(First Responder)

Kurs przeznaczony dla osób niemedycznych i medycznych, które mogą być zmuszone do udzielania pomocy poszkodowanym w środowisku podwyższonego ryzyka. Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat  różnic w ocenie i leczeniu poszkodowanych w zależności od środowiska, w którym będą pracować z uwzględnieniem specyficznych zagrożeń związanych z daną szerokością geograficzną. Pozna zasady przetrwania niezbędne do udzielania pomocy oraz metody zmniejszania wpływu czynników środowiskowych na stan poszkodowanego. Ponadto zaznajomi się z modyfikacjami badania i leczenia pacjenta w przypadku braku lub niedoboru środków oraz podstawową wiedzę z zakresu ziołolecznictwa. Głównym elementem szkolenia jest improwizacja sprzętu medycznego. 

Koszt szkolenia:

1000 zł

Miejsce:

Centrum Badawczo – Szkoleniowe Strzelnica Sudecka, Kolonia 11, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Zapisz się na szkolenie

Dane kontaktowe

Dane do faktury nabywca

Dane do faktury odbiorca

Zgody

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj